Aäron
Abednego
Abia
Abigaïl
Abihu
Abimelech
Abinadab
Abiram
Abisai
Abjatar
Abner
Abraham
Abram
Absalom
Achab
Achaje
Achaz
Achazja
Achia
Achikam
Achimaäs
Achimelech
Achis
Achitofel
Achitub
Adonia
Agrippa
Ahasveros
Ajjalon
Amalek
Amalekiet
Amarja
Amasa
Amasja
Ammihud
Ammon
Ammoniet
Amnon
Amon
Amoriet
Amos
Amram
Ana
Ananias
Anatot
Andreas

Welkom op deze website!

U komt hier binnen in de wereld van het onderzoek.

Op deze plek gaat het om de vraag
waar Nederlanders en Vlamingen de klemtoon leggen
bij namen in Nederlandse vertalingen van de Bijbel.

Voor verschillende doeleinden is het van belang
om hierover het nodige te weten te komen,
zowel wetenschappelijke, als praktische.

In het onderzoek wordt dan ook samengewerkt
door onderzoekers
die afkomstig zijn uit vier verschillende instellingen.

- - - - - -

In de eerste onderzoekfase (dec. 2011 - aug. 2012)
hebben deelnemers van verschillende herkomst
vragenlijsten ingevuld
over de klemtoon in 1900 bijbelse namen.

In de huidige tweede fase
analyseren de onderzoekers de gegevens.

U kunt hierover meer lezen,
als u hieronder klikt
op Over het onderzoek en de onderzoekers.

Daar komen ook de nieuwsbrieven ter sprake
die u op deze website ziet.

Sidon
Sidoniër
Siklag
Silas
Silo
Simeon
Simi
Simon
Simson
Sinai
Sion
Sisera
Soar
Soba
Sodom
Sora
Sukkot
Susa
Tamar
Tarsis
Teman
Terach
Timna
Timoteüs
Tirsa
Titus
Tobia
Tofet
Tomas
Tyrus
Uria
Uzza
Uzzi
Uzzia
Uzziël
Wasti
Zacharias
Zakkur
Zebach
Zebedeüs
Zebulon
Zecharja
Zerach
Zerubbabel
Zichri
Zimri